aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Rohrammer


latin_name

Emberiza schoeniclus

English name

Common Reed Bunting

broedparen 2013-2015

60.000-110.000

winteraantallen 2013-2015

20.000-40.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie