Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Soepeend


Wetenschappelijke naam

Anas platyrhynchos forma domestica

English name

Feral Mallard

Broedparen 2013-2015

10.000-30.000

Winteraantallen 2013-2015

40.000-70.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen