Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Ringtaling


Wetenschappelijke naam

Callonetta leucophrys

English name

Ringed Teal

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

5-10

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes