Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Amerikaanse Wintertaling


Wetenschappelijke naam

Anas carolinensis

English name

Green-winged Teal

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-3

Aantallen

 

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

Presentie

 

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok

Veranderingen

 

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes

Combinatie

 

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data