Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Amerikaanse Wintertaling


Wetenschappelijke naam

Anas carolinensis

English name

Green-winged Teal

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-3

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok