Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Mandarijneend


Wetenschappelijke naam

Aix galericulata

English name

Mandarin Duck

Broedparen 2013-2015

300-400

Winteraantallen 2013-2015

600-1200

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data