aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Mandarinente


latin_name

Aix galericulata

English name

Mandarin Duck

broedparen 2013-2015

300-400

winteraantallen 2013-2015

600-1200

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok