Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Mandarin Duck


Scientific name

Aix galericulata

Dutch name

Mandarijneend

Breeding pairs 2013-2015

300-400

Winter numbers 2013-2015

600-1200

Terug naar alle kaarten

Wintering distribution 2013-2015