Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Mandarijneend


Wetenschappelijke naam

Aix galericulata

English name

Mandarin Duck

Broedparen 2013-2015

300-400

Winteraantallen 2013-2015

600-1200

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie