Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Carolina-eend


Wetenschappelijke naam

Aix sponsa

English name

Wood Duck

Broedparen 2013-2015

1-5

Winteraantallen 2013-2015

20-40

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data