aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Brautente


latin_name

Aix sponsa

English name

Wood Duck

broedparen 2013-2015

1-5

winteraantallen 2013-2015

20-40

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes