aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Brandente


latin_name

Tadorna tadorna

English name

Common Shelduck

broedparen 2013-2015

5700-9400

winteraantallen 2013-2015

79.000-96.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie