Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Appelvink


Wetenschappelijke naam

Coccothraustes coccothraustes

English name

Hawfinch

Broedparen 2013-2015

12.000-15.000

Winteraantallen 2013-2015

6000-12.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes