aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Tadorna cana


latin_name

Tadorna cana

English name

South African Shelduck

broedparen 2013-2015

0

winteraantallen 2013-2015

1-5

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok