aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Gimpel


latin_name

Pyrrhula pyrrhula

English name

Eurasian Bullfinch

broedparen 2013-2015

9000-11.000

winteraantallen 2013-2015

20.000-30.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie