Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roodhalsgans


Wetenschappelijke naam

Branta ruficollis

English name

Red-breasted Goose

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

20-40

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok