Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Witbuikrotgans


Wetenschappelijke naam

Branta bernicla hrota

English name

Pale-bellied Brent Goose

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

10-100

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data