Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Rotgans


Wetenschappelijke naam

Branta bernicla

English name

Brant Goose

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

60.000-69.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen