aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Ringelgans


latin_name

Branta bernicla

English name

Brant Goose

broedparen 2013-2015

0

winteraantallen 2013-2015

60.000-69.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes