Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Brandgans


Wetenschappelijke naam

Branta leucopsis

English name

Barnacle Goose

Broedparen 2013-2015

16.000-22.000

Winteraantallen 2013-2015

780.000-820.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen