Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Brandgans


Wetenschappelijke naam

Branta leucopsis

English name

Barnacle Goose

Broedparen 2013-2015

16.000-22.000

Winteraantallen 2013-2015

780.000-820.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes