Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Kruisbek


Wetenschappelijke naam

Loxia pytyopsittacus

English name

Parrot Crossbill

Broedparen 2013-2015

0-15

Winteraantallen 2013-2015

0-400

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes