Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Kruisbek


Wetenschappelijke naam

Loxia pytyopsittacus

English name

Parrot Crossbill

Broedparen 2013-2015

0-15

Winteraantallen 2013-2015

0-400

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok