Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kruisbek


Wetenschappelijke naam

Loxia curvirostra

English name

Red Crossbill

Broedparen 2013-2015

400-3500

Winteraantallen 2013-2015

2000-30.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen