aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Fichtenkreuzschnabel


latin_name

Loxia curvirostra

English name

Red Crossbill

broedparen 2013-2015

400-3500

winteraantallen 2013-2015

2000-30.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie