Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Canadese Gans (minima)


Wetenschappelijke naam

Branta hutchinsii minima

English name

Cackling Goose

Broedparen 2013-2015

460-770

Winteraantallen 2013-2015

1500-2000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data