Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Canadese Gans (hutchinsii)


Wetenschappelijke naam

Branta hutchinsii hutchinsii

English name

Hutchins Canada Goose

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-1

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok