Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Frater


Wetenschappelijke naam

Linaria flavirostris

English name

Twite

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1000-4000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes