aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Erlenzeisig


latin_name

Spinus spinus

English name

Eurasian Siskin

broedparen 2013-2015

300-500

winteraantallen 2013-2015

100.000-300.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen