Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Europese Kanarie


Wetenschappelijke naam

Serinus serinus

English name

European Serin

Broedparen 2013-2015

20-40

Winteraantallen 2013-2015

25-50

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data