Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Europese Kanarie


Wetenschappelijke naam

Serinus serinus

English name

European Serin

Broedparen 2013-2015

20-40

Winteraantallen 2013-2015

25-50

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie