Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Vink


Wetenschappelijke naam

Fringilla coelebs

English name

Common Chaffinch

Broedparen 2013-2015

400.000-500.000

Winteraantallen 2013-2015

1.000.000-2.000.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes