Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Vink


Wetenschappelijke naam

Fringilla coelebs

English name

Common Chaffinch

Broedparen 2013-2015

400.000-500.000

Winteraantallen 2013-2015

1.000.000-2.000.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie