Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Sneeuwgans


Wetenschappelijke naam

Anser caerulescens

English name

Snow Goose

Broedparen 2013-2015

0-2

Winteraantallen 2013-2015

90-110

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data