Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Indische Gans


Wetenschappelijke naam

Anser indicus

English name

Bar-headed Goose

Broedparen 2013-2015

50-90

Winteraantallen 2013-2015

250-400

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes