Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Soepgans


Wetenschappelijke naam

Anser anser forma domestica

English name

Feral Greylag Goose

Broedparen 2013-2015

3400-5700

Winteraantallen 2013-2015

9500-12.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen