Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grauwe Gans


Wetenschappelijke naam

Anser anser

English name

Greylag Goose

Broedparen 2013-2015

67.000-111.000

Winteraantallen 2013-2015

510.000-580.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen