Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Groenlandse Kolgans


Wetenschappelijke naam

Anser albifrons flavirostris

English name

Greenland White-fronted Goose

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-1

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok