aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Haussperling


latin_name

Passer domesticus

English name

House Sparrow

broedparen 2013-2015

600.000-1.000.000

winteraantallen 2013-2015

2.000.000-3.000.000

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok