Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Huismus


Wetenschappelijke naam

Passer domesticus

English name

House Sparrow

Broedparen 2013-2015

600.000-1.000.000

Winteraantallen 2013-2015

2.000.000-3.000.000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok