Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Raaf


Wetenschappelijke naam

Corvus corax

English name

Northern Raven

Broedparen 2013-2015

110-145

Winteraantallen 2013-2015

800-1000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok