Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bonte Kraai


Wetenschappelijke naam

Corvus cornix

English name

Hooded Crow

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

50-80

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok