Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwarte Kraai


Wetenschappelijke naam

Corvus corone

English name

Carrion Crow

Broedparen 2013-2015

60.000-100.000

Winteraantallen 2013-2015

200.000-400.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes