aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Rabenkrähe


latin_name

Corvus corone

English name

Carrion Crow

broedparen 2013-2015

60.000-100.000

winteraantallen 2013-2015

200.000-400.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen