Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roek


Wetenschappelijke naam

Corvus frugilegus

English name

Rook

Broedparen 2013-2015

48.000-53.000

Winteraantallen 2013-2015

150.000-175.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie