Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Western Jackdaw ssp monedula


Scientific name

Coloeus monedula monedula

Dutch name

Noordse Kauw

Breeding pairs 2013-2015

0-5

Winter numbers 2013-2015

250-1000

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983