Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwaangans


Wetenschappelijke naam

Anser cygnoides

English name

Swan Goose

Broedparen 2013-2015

20-30

Winteraantallen 2013-2015

100-200

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data