Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Notenkraker


Wetenschappelijke naam

Nucifraga caryocatactes

English name

Spotted Nutcracker

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-1

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok