Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Wilde Zwaan


Wetenschappelijke naam

Cygnus cygnus

English name

Whooper Swan

Broedparen 2013-2015

2-2

Winteraantallen 2013-2015

2000-4800

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes