Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Klapekster


Wetenschappelijke naam

Lanius excubitor

English name

Great Grey Shrike

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

300-400

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen